Særlig ordning til at sikre flygtningebørns adgang til et tilbud i Aalborg Kulturskole

Vi har i samarbejde med Sundhed- & Kulturforvaltningen udarbejdet et særligt tilbud til flygtningebørn op til 18 år. Dette er en ny ordning, gældende fra 8. januar 2018, hvor Flygtningehjælpens Fritidspulje genåbnes på nye betingelser.

Puljen har en max. grænse på kr. 1.000 pr. barn pr. år. Der ønskes en symbolsk ”forpligtende” egenbetaling for de deltagende på kr. 200 pr. sæson.
 

Præmisser

 • Flygtningebørn (op til 18 år) kan få kr. 1.000 årligt fra Fritidspuljen til en fritidsaktivitet
 • Værdibevis fra Fritidspuljen er kulturskolens dokumentation ift. flygtningestatus
 • Samlet deltagerbetaling pr. år er kr. 1.200 pr. sæson (normal egenbetaling er eksempelvis ca. kr. 2.500 v. instrumentalhold)
 • Prisen gælder uanset hviket fag barnet er tilmeldt.
 • Aalborg Kulturskole disponerer over et vist antal pladser under flygtningeordningen
 • Elever under flygtningeordningen opprioriteres (men der garanteres ikke en plads)
 • Elever, der er kommet i gang under den gamle ordning, fortsætter frem til sommerferien 2018 på denne
 • Inkl. instrumentleje (for de typer vi har til udlejning – ex. stryge- og blæserinstrumenter)
 • Inkl. obligatorisk bidrag til CopyDan
 • Egenbetaling for eleven på kr. 200 (fast uanset optagelsestidspunktet) – opkræves på almindelig vis af Aalborg Kulturskole gennem kommunes betalingskontor
   

Indsamling af ønsker

 • Morten Ubbesen fra Sundheds - & Kulturforvaltningen samler ønskerne sammen fra flygtningefamiliernes sagsbehandlere, og tager dem samlet ind i kulturskolen med passende tidsrum (hver eller hver anden måned, alt efter mængden)
   

Sagsbehandlerens opgave

 • Sagsbehandler for den aktuelle flygtningefamilie søger tilskud hjem fra Fritidspuljen som et ”værdipapir”, der sendes til Aalborg Kulturskoles sekretariat (se link nedenfor).
 • Sagsbehandler hjælper familien med at lave en almindelig online-tilmelding til det ønskede fag. Der skrives "flygtningeordning" under bemærkninger
 • Sagsbehandler sørger for, at Morten Ubbesen fra Sundheds - & Kulturforvaltningen får kendskab til ønsket
   

Kulturskolens opgave

 • Kulturskolen bestemmer om eleven går på hold eller til soloundervisning (afhængig af niveau og lokale forhold)
 • Kulturskolen sørger for overførsel fra Fritidspuljen på værdipapirets værdi
   

Ansøgning om tilskud fra Fritidspuljen 

 • Puljen har en max. grænse på kr. 1.000 pr. barn
 • Når værdibeviset er modtaget, skal den afleveres på kulturskolens kontor
 • Det kan også sendes med post, eller afleveres til barnets lærer, som sørger for videreformidlingen til administrationen