Partnerskaber mellem skoler og Aalborg Kulturskole

I forbindelse med skolereformen har vi indgået deciderede partnerskabaftaler med alle skoler i kommunen. Der er nemlig en række områder, hvor kulturskolen og den enkelte skole har konkrete samarbejder:

  • Kontaktlærer (på næste alle skoler) - typisk en lærer fra skolen, der har delvis ansættelse i Aalborg Kulturskole
  • Korledere (som på alle kommunale skoler er ansat af kulturskolen) 
  • Skolekorene (kommunale skoler) - som kulturskolen administrer for at sikre faglig udvikling
  • Skoleorkestre - indenfor korresursen eller som ekstra tilbud
  • Andre fællesansatte lærere - skolelærer som kulturskolen bruger i den almindelige kulturskoleundervisning
  • Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester - som kulturskolen planlægger

Hertil kommer så de særlige aftaler, hvor kulturskolen er leverandør af lærerresurser for den enkelte skoles elever eller en større integration af kulturskolens aktiviteter indenfor skolernes skema (se cases til højre):

  • Gennemgående ekstra undervisning indenfor de musiske fag (understøttende undervisning)
  • Kortvarige projekter med kulturskolelærere som drivkraft
  • Almindelig kulturskoleundervisning i f.eks. lektiecafé-båndet (iht. ånden i "helhedsskolen")