Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester

Målsætning for skolekoncertforløbene

 • At give skolebørn et tilbud om at opleve levende og akustisk musik med baggrund i symfoniorkestrets verden
 • At præsentere eleverne for musik på et højt professionelt niveau med et alsidigt repertoire for at fastholde elevernes interesse i konkurrence med den teknisk perfekte massemediemusik
 • At imødegå elevernes store forbrug af mediemusik og modvirke risikoen for passivitet og ensidighed i deres forhold til musik
 • At give eleverne mulighed for et værdifuldt indblik i udøvelsen af musik som erhverv og derigennem øge respekten og interessen for den levende musikudøvelse


Aalborg Symfoniorkesters skolekoncertmodel

 • Hver Skole er med i turnussen hvert tredje år
 • 1.-6. klassetrin (1.-3. i foråret / 4.-6. i efteråret)
 • Indgår i skolens almindelige musikundervisning og mulighed for tværfaglighed
 • Løfter det obligatoriske pensum omkring klassisk musik
 • Gruppekoncert på Skolen (1-2 alt efter elevtal / enkelte småskole deltager på en nærliggende skole)
 • 2- 6 musikere spiller, fortæller og besvarer spørgsmål 
 • Koncert med hele ASO i Musikkens Hus
 • Gratis bustransport for folkeskolerne
 • Aalborg Kulturskole planlægger deltagelsen af Aalborg-skolerne

Se mere om koncerterne på kulturskolens hjemmeside

Aalborg Symfoniorkesters hjemmeside

Aalborg Symfoniorkesters børne-hjemmeside 'Chopingo'