Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Kulturskole har et tæt samarbejde med Aalborg Symfoniorkester omkring skolekoncerter med symfonisk musik. Koncerterne er en del af pædagogiske forløb, der indgår i skolernes læserplaner for den obligatoriske musikundervisning. Alle skoler er med i en turnus hvert tredje år, således alle børn i Aalborg Kommune er med to gange i løbet af deres skoletid frem til 6. klasse

Konceptet er, at musikere fra symfoniorkestret først kommer ud på skolen og spiller og fortæller om instrumenterne og musikken, og at børnene kommer ind i Musikkens Hus til en koncert med hele orkestret og relevante solister. I foråret er det for 1.-3. klasse og i efteråret er det for 4.-6. klasse.

Herudover samarbejder Aalborg Kulturskole og Aalborg Symfoniorkester hvert år om nogle kæmpe julekoncerter i Aalborghallen, hvor over 400 sangere fra skolekorene optræder sammen med orkestret og forskellige børnevenlige solister.

 

Målsætning for skolekoncertforløbene

 • At give skolebørn et tilbud om at opleve levende og akustisk musik med baggrund i symfoniorkestrets verden
 • At præsentere eleverne for musik på et højt professionelt niveau med et alsidigt repertoire for at fastholde elevernes interesse i konkurrence med den teknisk perfekte massemediemusik
 • At imødegå elevernes store forbrug af mediemusik og modvirke risikoen for passivitet og ensidighed i deres forhold til musik
 • At give eleverne mulighed for et værdifuldt indblik i udøvelsen af musik som erhverv og derigennem øge respekten og interessen for den levende musikudøvelse


Aalborg Symfoniorkesters skolekoncertmodel

 • Hver Skole er med i turnussen hvert tredje år
 • 1.-6. klassetrin (1.-3. i foråret / 4.-6. i efteråret)
 • Indgår i skolens almindelige musikundervisning og mulighed for tværfaglighed
 • Løfter det obligatoriske pensum omkring klassisk musik
 • Musikerbesøg på skoler
 • Koncert med hele ASO i Musikkens Hus
 • Gratis bustransport for folkeskolerne
 • Aalborg Kulturskole planlægger deltagelsen af Aalborg-skolerne

Se mere om koncerterne på kulturskolens hjemmeside

Aalborg Symfoniorkesters hjemmeside

Aalborg Symfoniorkesters børne-hjemmeside