Lokaler på skolerne

Aalborg Kulturskole tilstræber at lægge undervisningen ude på de enkelte skoler, når dette giver mening i forhold til de tilmeldinger vi har fået ind.

Dette forudsætter imidlertid også, at den enkelte værtsskole prioriterer reserveringen af egnede lokaler til kulturskolens brug.

I parnerskabstanken ligger en gensidig forståelse af værdien af samarbejdet. Heri ligger også forståelsen af, at kulturskolens undervisning ikke blot kan flyttes rundt eller aflyses, hvis f.eks. et lærerteam med kort varsel forlænger skoledagen, eller ønsker at bruge et lokale en dag, hvor det er reserveret til kulturskolen.

Alene det faktum, at vi i kulturskolen opererer med elevbetaling gør, at det koster hvis vi må aflyse. Men vores læreres skemaer er også ret komplekse, da de typisk er på forskellige skoler de enkelte ugedage - og ofte på flere skoler samme dag.

Med andre ord, er Aalborg Kulturskole afhængig af stabilitet omkring de lokalereservationer der laves ved skoleårets start.

Vi håber derfor at ledelse og lærere på den enkelte skole værdsætter det aktiv for vore fælles elever, som kulturskolens undervisning giver lokalt. Og gerne så meget at man på skolen gør reservationen urørlig. Man kan f.eks. vælge at gøre én dag om ugen pr- relevant lokale til kulturskoledag, hvor musik- og billedkunst lokalerne reserveres fra de yngste elever har fri (eller endnu bed tidligere). Så kan Aalborg Kulturskole prioritere at lægge' Sang, spil og bevægelse' og 'Billedkunst 2. & 3. kl.' og de yngste instrumentalelever dér. Skoles egne lærere vil da kunne disponere over lokalerne ugens øvrige fire dage, til ældre klasser.

Kulturskolens kontaktlærer på skolen samarbejder og rådgiver den enkelte skoles skemalægger i skemalægningsprocessen. Kontaktlæreren har et nært kendskab til lokalebehovene for de enkelte fag, og en tæt kommunikation med de relevante kulturskolelærere. Aalborg Kulturskoles ledelse står naturligvis standby med yderligere rådgivning.

Fakta om kulturskolens lokalebehov

► Billedkunst kræver brug af faglokale.

► SSB kræver en del gulvplads - normalt i musiklokalet. Benyttes et andet lokale bør der være lokalt depot for instrumentarium.

► Drama kræver et ryddet lokale - gerne med mørklægning.

► Undervisning på trommer og klaver mv. kræver musiklokale - alternativt et dedikeret lokale med instrumenter

► Undervisning på guitar, blæs og strygere mv. kan ofte ske i et almindeligt lokale - nogle lærere akkompagnerer dog på klaver

► Kulturskolens kontaktlærer samarbejder med skolens skemalægger omkring logistikken.