Lærere der varetager undervisning af skolekor:

Aalborg Kulturskole har ansvaret for fordelingen af kortimerne indenfor Aalborg kommune og har ligeledes ansvaret for udvikling af korområdet i kommunen og kompetenceudvikling for korunderviserne. Skolekorene inviteres bl.a. til deltagelse i julekoncerten med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens Hus.

Det er værdifuldt at musiklærere tilknyttet den enkelte skole varetager korundervisningen.

Det er kulturskolens opgave at udvikle korområdet og sikre at kortimerne bliver brugt til kor.

Korlærerne er kombinationsansatte – dog efter en lidt anden beregningsmodel end de øvrige kulturskolefag.

Skulle skolen ikke have ansat en kvalificeret korleder, kan kulturskolen måske være behjælpelig med en ekstern korleder.

De timer der ligger ud over undervisningstiden (forberedelse, evaluering, møder, koncerter mv.) er IKKE matrikelbundet.

Eksempel


En lektion 45 min i 38 uger tæller 58 arb.timer/år, heraf: 

Undervisningstid          28,5 arb.timer/år
Øvrig tid                          29,5 arb.timer/år

Den øvrige tid er ikke matrikelbundet.