Kombinationsansatte lærere

Aalborg Kulturskole har som noget særligt en del kombinationsansatte lærere, dvs lærere der læser timer i Aalborg Kulturskole som en del af deres pligtige timetal. Det giver mulighed for fastholdelse og udvikling af og fordybelse i de kunstneriske fagområder også ude på den enkelte skole.

Fagligt kvalificerede lærere kan have en kombinationsansættelse i et eller flere af kulturskolens fag. Det er med til at fastholde og udvikle fagligheden indenfor det kunstneriske fagområde for den enkelte skole og for kulturskolen.

Der er indgået en aftale mellem Skoleforvaltningen og Aalborg Lærerforening for de kombinationsansatte lærere

Kulturskolen laver skriftlige aftaler med den enkelte skoler for et skoleår af gangen. Aftalerne laves tidligt om foråret.

Timer der læses i kulturskolen skemalægges i samarbejde med skolelederen. De timer der ligger ud over undervisningstiden (forberedelse, evaluering, møder, koncerter mv.) er IKKE matrikelbundet.

Se timeberegning for kombinationsansatte her.