Fakta om folkeskolereformen og kulturskolen

Som det fremgår af ændringerne af lov om folkeskolen og lov om musik.
 
Når der er nævnt ’musikskole’ og ikke kulturskole de fleste steder i lovteksten skyldes det, at musikskoleundervisningen er det, der er lovgivet om i form af musikloven – bl.a. er det fra 2007 lovpligtigt for kommunerne at drive en musikskole. Kulturskolen (og dvs. undervisning i andre fag end musik) er ikke omfattet af lovgivning.
 
 • Med lovændringerne har folkeskole og musikskole pligt til at samarbejde. Samarbejdet er ikke nærmere defineret i loven, men kommunen skal beslutte rammerne for dette samarbejde
   
 • En del af den understøttende undervisning skal varetages af andre undervisere end folkeskolelærere, dvs. personer med andre kompetencer. I Aalborg Kommune er det besluttet, at denne andel skal udgøre mindst 10 %
   
 • Skolelederen kan i begrænset omfang give tilladelse til at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikskolens undervisning
   
 • Valgfag kan udbydes i samarbejde med Kulturskolen
   
 • Skolelederen og forældrene kan give tilladelse til, at elever deltager i musikskoleundervisning indenfor rammerne af den længere skoledag
   
 • Der kan indføres særlige talentklasser i musik
   
 • Der kan oprettes profilskoler indenfor Kulturskolens fagområder
   

Se lovteksten for skolereformen for de dele der vedrører partnerskaber mellem folkeskole og musikskole.