Billedkunst undervisningstilbud

Maleri - Huset


Maleri
Huset, Hasserisgade 10
 
Holdundervisning: Fra 4. klassetrin
 
12-14 i 3 lektioner
 
Tidspunkt: Mandage kl. 18.30 - 20.45
 
De tekniske udfordringer i forbindelse med maleriet bliver gennemgået, og der arbej­des med balancen mellem billedrum og bil­ledflade og mellem intentioner og udtryk. Der arbejdes i en vekselvirkning mellem bundne og frie opgaver – og det selvstæn­dige billedudtryk understøttes gennem individuel og fælles billedgennemgang.
 
En gang om året arrangeres en stor fælles tema-udstilling, hvor alle billedkunsthold i Kulturskolen deltager. Desuden udstiller holdet lokalt eller andre steder i forbindelse med forskellige arrangementer.
 


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:Tilbage

 
Om BGK-Nord
Har du ambitioner og talent, og er 14-25 år, har du også mulighed for at søge ind på Billedkunstnerisk GrundKursus. BGK-Nord er en af linjerne under Aalborg Talentakademi.
Der er en anden tilmeldingsfrist. Se mere på www.talentaalborg.dk