Takster Takster pr. måned
(2019-20)

Takster pr. år
(2019-20)

     
 Grundskole
 Musikalsk legestue (6 måneder) 177 kr. 1.062 kr.
 Sang, spil og bevægelse 177 kr. 1.770 kr.
     
 Instrumentalundervisning    
 Hold (30-45 min./uge) 286 kr. 2.860 kr.
 Solo (25 min./uge) 383 kr.  3.830 kr.
 Solo (elever over 25 år)   539 kr. 5.390 kr.
     
 Billedkunst    
 Billedkunst (2. og 3. kl.) 221 kr 2.210 kr.
 Billedkunst (fra 4. kl.)   261 kr. 2.610 kr.
     
 Drama    
 Drama 261 kr. 2.610 kr.
 Weekend Drama (efterår) - 2.175 kr.
 Weekend Drama (vinter) - 2.175 kr.
     
 Ballet    
 Almen ballet (9 måneder) 177 kr. 1.593 kr.
 Ballet - talenthold  383 kr. 3.830 kr.
     
 Øvrige fag    
 Talentklassen 383 kr. 3.830 kr.
 Specialpædagogisk  musikundervisning 383 kr. 3.830 kr.
 Øvrige musikfag 177 kr. 1.770 kr.
 Rytmisk sammenspil 177 kr. 1.770 kr.
 Orkestersammenspil  (instr.elever) 0 kr. 0 kr.
 (do. såfremt eleven ikke 99 kr. 990 kr.
  går til instr. underv.)
     
 Instrumentudlån    
 Instrumentudlån 64 kr. 640 kr.
 Instrumentudlån (øveplade) 29 kr. 290 kr.


Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.

Taksterne er, med forbehold for eventuelle takstændringer, besluttet af byrådet i Aalborg Kommune.