Takster  Pr. måned i 10 måneder 

 I alt årligt
2018-2019

 (i skoleåret 2018-2019)
     
 Grundskole
 Musikalsk legestue (6 måneder) 173 kr. 1.038 kr.
 Sang, spil og bevægelse 173 kr. 1.730 kr.
     
 Instrumentalundervisning    
 Hold (30-45 min./uge) 280 kr. 2.800 kr.
 Solo (25 min./uge) 376 kr. 3.760 kr.
 Solo (elever over 25 år)   564 kr. 5.640 kr.
     
 Billedkunst    
 Billedkunst (2. og 3. kl.) 216 kr. 2.160 kr.
 Billedkunst (fra 4. kl.)   255 kr. 2.550 kr.
     
 Drama    
 Drama 255 kr. 2.550 kr.
 Weekend Drama (efterår) - 2.122 kr.
 Weekend Drama (vinter) - 2.122 kr.
     
 Ballet    
 Almen ballet (9 måneder) 173 kr. 1.557 kr.
 Ballet - talenthold  376 kr. 3.760 kr.
     
 Øvrige fag    
 Talentklassen 376 kr. 3.760 kr.
 Specialpædagogisk  musikundervisning 376 kr. 3.760 kr.
 Øvrige musikfag 173 kr. 1.730 kr.
 Rytmisk sammenspil 173 kr. 1.730 kr.
 Orkestersammenspil  (instr.elever) 0 kr. 0 kr.
 (do. såfremt eleven ikke 97 kr. 970 kr.
  går til instr. underv.)
     
 Instrumentudlån    
 Instrumentudlån 62 kr. 620 kr.
 Instrumentudlån (øveplade) 28 kr. 280 kr.


Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.

Taksterne er, med forbehold for eventuelle takstændringer, besluttet af byrådet i Aalborg Kommune.