Takster  Pr. måned i 10 måneder 

 I alt årligt
2018-2019

Nye takster pr. måned
(2019-20)

Nye takster pr. år
(2019-20)

 (i skoleåret 2018-2019)
         
 Grundskole
 Musikalsk legestue (6 måneder) 173 kr. 1.038 kr. 177 kr. 1.062 kr.
 Sang, spil og bevægelse 173 kr. 1.730 kr. 177 kr. 1.770 kr.
         
 Instrumentalundervisning        
 Hold (30-45 min./uge) 280 kr. 2.800 kr. 286 kr. 2.860 kr.
 Solo (25 min./uge) 376 kr. 3.760 kr. 383 kr.  3.830 kr.
 Solo (elever over 25 år)   564 kr. 5.640 kr. 539 kr. 5.390 kr.
         
 Billedkunst        
 Billedkunst (2. og 3. kl.) 216 kr. 2.160 kr. 221 kr 2.210 kr.
 Billedkunst (fra 4. kl.)   255 kr. 2.550 kr. 261 kr. 2.610 kr.
         
 Drama        
 Drama 255 kr. 2.550 kr. 261 kr. 2.610 kr.
 Weekend Drama (efterår) - 2.122 kr. - 2.175 kr.
 Weekend Drama (vinter) - 2.122 kr. - 2.175 kr.
         
 Ballet        
 Almen ballet (9 måneder) 173 kr. 1.557 kr. 177 kr. 1.770 kr.
 Ballet - talenthold  376 kr. 3.760 kr. 383 kr. 3.830 kr.
         
 Øvrige fag        
 Talentklassen 376 kr. 3.760 kr. 383 kr. 3.830 kr.
 Specialpædagogisk  musikundervisning 376 kr. 3.760 kr. 383 kr. 3.830 kr.
 Øvrige musikfag 173 kr. 1.730 kr. 177 kr. 1.770 kr.
 Rytmisk sammenspil 173 kr. 1.730 kr. 177 kr. 1.770 kr.
 Orkestersammenspil  (instr.elever) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
 (do. såfremt eleven ikke 97 kr. 970 kr. 99 kr. 990 kr.
  går til instr. underv.)
         
 Instrumentudlån        
 Instrumentudlån 62 kr. 620 kr. 64 kr. 640 kr.
 Instrumentudlån (øveplade) 28 kr. 280 kr. 29 kr. 290 kr.


Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.

Taksterne er, med forbehold for eventuelle takstændringer, besluttet af byrådet i Aalborg Kommune.