Takster  Pr. måned i 10 måneder 

 I alt årligt
2018-2019

 (i skoleåret 2018-2019)
     
 Grundskole
 Musikalsk legestue (6 måneder) 165 kr. 990 kr.
 Sang, spil og bevægelse 165 kr. 1.650 kr.
     
 Instrumentalundervisning    
 Hold (30-45 min./uge) 267 kr. 2.670 kr.
 Solo (25 min./uge) 358 kr. 3.580 kr.
 Solo (elever over 25 år)   537 kr. 5.370 kr.
     
 Billedkunst    
 Billedkunst (2. og 3. kl.) 206 kr. 2.060 kr.
 Billedkunst (fra 4. kl.)   243 kr. 2.430 kr.
     
 Drama    
 Drama 243 kr. 2.430 kr.
 Weekend Drama (efterår) - 2.021 kr.
 Weekend Drama (vinter) - 2.021 kr.
     
 Ballet    
 Almen ballet (9 måneder 165 kr. 1.485 kr.
 Ballet - talenthold  358 kr. 3.580 kr.
     
 Øvrige fag    
 Talentklassen 358 kr. 3.580 kr.
 Specialpædagogisk  musikundervisning 358 kr. 3.580 kr.
 Øvrige musikfag 165 kr. 1.650 kr.
 Rytmisk sammenspil 165 kr. 1.650 kr.
 Orkestersammenspil  (instr.elever) 0 kr. 0 kr.
 (do. såfremt eleven ikke 92 kr. 920 kr.
  går til instr. underv.)
     
 Instrumentudlån    
 Instrumentudlån 59 kr. 590 kr.
 Instrumentudlån (øveplade) 27 kr. 270 kr.


Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.

Priserne er, med forbehold for eventuelle takstændringer, besluttet af byrådet i Aalborg Kommune.