Velkommen til Kulturskolebrevet – nyhedsbrev for Aalborg Kulturskole. Har du problemer med at læse brevet - Klik her» 

Kulturskolebrevet udsendes til alle Aalborg Kulturskoles elever, deres forældre og Kulturskolens samarbejdspartnere 4 gange årligt i september, november, februar og april.

aalborgkulturskole.dk kan du læse mere om kulturskolen – og på vores Facebookside kan du altid læse om Aalborg Kulturskoles aktuelle events og arrangementer for, med, og af vores mere end 5.000 elever.

 Kulturskoledag

Aalborg Kulturskole afholder sammen med Musikkens Hus 'Kulturskoledag'.

Her kan du bl.a. opleve nogle af kulturskolens større ensembler, som fx Svenstrup Rytmiske Pigekor', Sct. Mariæ Bigband, Brass'n Harmony m.fl. 

Du vil også kunne opleve Mellervang Bigband, som er et fællesprojekt mellem kulturskolen og Mellervangskolen, og som bl.a. har til formål at skabe nye fællesskaber på skolen med udgangspunkt i musik.

Der vil være oplevelser fra fire faste scener, og derudover vil du kunne opleve forskellige overraskelser i form af pop-up optrædener, der opstår på tilfældige steder i huset. 

Udover at opleve musik, drama, billedkunst og ballet, vil der være mulighed for at prøve nogle af kulturskolens fag.

Arrangementet finder sted søndag den 11. juni fra kl. 11.00 til 15.00 i Musikkens Hus.

Der er gratis entré, og alle er velkomne.

 Tilmelding 2017

I Aalborg Kommune har vi med langt over 5000 tilmeldte elever Danmarks største kulturskole, der tilbyder undervisning og aktiviteter for alle kommunens børn og unge i musik, billedkunst, drama og ballet.

Vi bestræber os på, at alle børn og unge har et relevant, reelt og højt kvalificeret tilbud om undervisning i kulturskolens fag, hvad enten eleverne vælger at gå til undervisning i vores centrale afdeling i Nordkraft eller decentralt på vores afdelinger ude på alle kommunens skoler. 

Kulturskolen tilbyder undervisning på mere end 50 adresser i hele Aalborg Kommune og der er - trods vanlig nordjysk beskedenhed - faktisk grund til, at vi i Aalborg Kommune kan være stolte over, at man gennem mange år har udviklet og prioriteret, at undervisningen i kunst og kulturskolefag er tilgængelig for så mange børn og unge uanset bopæl, alder og talent.

Bredde og højde er centrale ord i visionen for Kulturskolen. Bredde - fordi vi arbejder for, at flest muligt børn og unge kan udvikle deres musiske og kreative evner på en måde, der modsvarer den enkelte elevs motivation og talent. Bredde - fordi vi arbejder for, at vores børn og unge udvikler og forstår sig selv som en del af et fællesskab. 

Højde - fordi vi arbejder for, at en del af vores mange talentfulde børn og unge får mulighed for at udvikle deres talent til det højest mulige niveau, helt til de står foran optagelse på en videregående uddannelse indenfor de kunstneriske fag.

I vores arbejde med børn og unge udvikler og uddanner Kulturskolen således både fremtidens publikum og fremtidens udøvere. Både de der vælger at dyrke musik, billedkunst eller teater som en livslang passion og interesse i fritiden og de der vælger musik, billedkunst, teater eller ballet som en levevej på højeste niveau.

Tilmelding til kulturskolens fag er stadig mulig. Al tilmelding foregår online via vores hjemmeside
KLIK HER»

 MGK og TGK optag

I alt 13 af de 72 ansøgere på MGK er kommet igennem nåleøjet og kan glæde sig til at begynde i efteråret 2017. De 13 fordeler sig på 7 klassiske og 6 rytmiske. 

Af de seks rytmiske elever er to af dem kommet ind på den nye 'Elektronisk musiklinje'. Det er første gang, at der er blevet plads til elektroniske musikere/komponister, og det bliver spændende at følge dette nye tiltag.

Der har også været optagelsesprøve på TGK. Her er der blevet optaget 10 elever, som ligeledes begynder til efteråret.

Du kan læse mere om talentakademiets linjer her»

 Skoleledermøder - åben skole

Som et led i Åben Skole-samarbejdet med skolerne, har kulturskolen i denne uge afholdt møder med folke- og privatskoler i Aalborg Kommune.

Til møderne har kultuskolen i god dialog med skolerne præsenteret muligheder og tiltag i forhold til det udvidede samarbejde

 Vestbjergmodellen

- Et musikpædagogisk pilotprojekt på Vestbjerg Skole i skoleåret 2017/2018

Kulturskolens bestyrelse har i 2016 drøftet en række udviklingsmål – bl.a. udviklingen af en ny model for, hvordan børn går på Kulturskolen. Emnet blev besluttet som et udviklingsmål i Kulturskolens målpil og at der i skoleåret 2017/2018 skulle iværksættes et pilotprojekt med ’ny pædagogisk model’.

Modellen adresserer en række udfordringer i den nuværende tilrettelæggelse af instrumentalundervisningen, som vi kender den i dag. Målet med Vestbjergmodellen er bl.a. at arbejde med undervisningsformer, der i højere grad tager hånd om den enkelte elevs motivation og niveau, fælles aktiviteter, mulighederne for deltagelse i sammenspil / orkester og (ikke mindst) søge afhjælpe udfordringerne med en stor venteliste til instrumentalundervisning.

Baggrunden for modellen er, at vi ønsker at udfordre den nuværende model for organiseringen af undervisningen på Kulturskolen, så undervisningen i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i en faglig/pædagogisk vurdering af den enkelte elevs behov – og ikke ved en automatisk og ansøgt tildeling af enten ’hold eller soloundervisning’ Herved understøttes elevens musikalske læring og udvikling bedst muligt og der tages i højere grad hånd om den enkelte elevs talent og motivation.

Den sociale dimension i undervisning får større opmærksomhed og sammenspil og fælles aktiviteter prioriteres i højere grad – også på tværs af lærere og fag.

Vi forventer, at flere elever vil opleve deres instrumentalundervisning som relevant, idet der fra starten arbejdes med musikudøvelsen som en del af et musikalsk fællesskab. 

Ligeledes forventer vi, at udviklingen af det lokale musikmiljø på skolen i højere grad vil blive understøttet af modellen.